Přihlaste se a využijte web naplno KOCICI.NET »

Postinjekční sarkom koček

 
Nápověda

Články » Postinjekční sarkom koček 

Postinjekční sarkom koček

Publikováno: 23.02.2011 • Autor: © smula • Rubrika: Zdraví koček

Postinjekční sarkom koček

 

autor článku:

 

MVDr. Tomáš Fiala

pracoviště autora:

 

 

publikováno:

 

Sborník přednášek Merial 2002

datum publikace:

 

18.09.2004

odbornost:

 

80 %

přečteno:

 

4722 ×

 

Onemocnění bylo poprvé popsáno počátkem 90 let, koncem 80 a začátkem 90 let byl velmi výrazný nárůst incidence sarkomů (nejčastěji typu fibrosarkom) v obvyklých místech aplikace vakcíny(1). V současné době onemocnění postihne 5-25 koček z 10 000 jedinců očkovaných vakcínou proti vzteklině nebo FeLV(2). Vznik fibrosarkomu ve vakcinačním místě je spojován pouze s  preparáty očkujícími proti vzteklině a FeLV. Věkové rozmezí postižených jedinců je velmi široké 3,2-16 let s bimodálním píkem (6-7 let a 10-11 let) (3,4).

 

Etiologie

Etiologický mechanismus onemocnění je zatím neznámý, předpokládaná role adjuvans obsahující hydroxid hlinitý byla přeceňována, jelikož choroba se objevila i po vakcínách s jiným typem adjuvans.

Současné studie ukazují, že postvakcinační fibrosarkomy mají silnou histochemickou reakci na PDGF (Plated-derived growth factor) a jeho receptory, jiné typy fibrosarkomů tuto reakci nevykazují. Také exprese protoonkogenu c-jun byla silně pozitivní pouze u postvakcinačních fibrosarkomů(2).

Histologický nález se vyznačuje hustou fibrózní pojivovou tkání inflamatorně infiltrovanou lymfocyty a makrofágy . Makrofágy mohou obsahovat namodralé inkluze cizího materiálu (mikroanalýzou byl zjištěno složení z kyslíku a hliníku)(1,5).

 

Cytologie

Vysoká infiltrace makrofágy a lymfocyty často silně zatěžuje cytologické vyšetření tenkojehelné aspirace z masy postinjekčního sarkomu chybou. Cytologicky někdy nelze rozpoznat postvakcinační sarkom (aspirát nemusí obsahovat abnormální fusiformní buňky mezenchymálního původu) od postvakcinačního granulomu.

 

Klinika

Klinicky se většinou setkáváme s tuhou nodulární nebo multinodulární masou spojenou s kůží, která je na pohmat většinou nebolestivá. Pohyblivost útvaru vůči podkladu je do jisté míry závislá na velikosti procesu. Většina pacientů má novotvar pevně přisedlý. Nejčastějším místem výskytu je dorsální strana hrudníku (obvykle v blízkosti lopatky), je to dáno zvykem veterinářů aplikovat vakcínu obvykle na toto místo.

Pozdní stadia tumorů mohou ulcerovat a v závislosti na postižených tkáních jsou i velmi bolestivá.

U vzácných FeSV indukovaných fibrosarkomů se setkáváme s multipní lokalizací a většinou toto onemocnění vidíme u koťat.

 

Metastatické vlastnosti

Principy biologického chování sarkomů měkkých tkání platí i u postvakcinačních sarkomů. Metastatický potenciál těchto novotvarů je malý (obvykle 10 až 15 %)(4-5). Velmi ojediněle a v dlouhém časovém horizontu po diagnóze sarkomu se můžeme setkat s metastazujícím procesem v mízní uzlině nebo v plicích.

Avšak přes 80% nádorů recidivuje po kompletním chirurgickém odstranění. Je to dáno mikroskopickým pronikáním neoplastické tkáně daleko od palpovatelné masy tumoru.

 

Léčba

Těžiště léčby spočívá v chirurgickém odstranění masy s velmi širokým okrajem zdravé tkáně (nejlépe více než 3 cm). Před chirurgickým zákrokem je nutné důkladné posouzení rozsahu postižení. Velmi vhodné je rentgenologické vyšetření oblasti novotvaru a posouzení možnosti infiltrace procesu do okolních tkání (kostí). Jak již bylo řečeno pravděpodobnost recidivy je velmi vysoká, proto je nutné odstranit co největší okolí včetně méně důležitého kostního podkladu (např. processus spinosus).

Nejlepší výsledky jsou dosaženy při kombinaci chirurgického zákroku s radioterapií a chemoterapií. V České republice bohužel v současné době neexistuje veterinární pracoviště nabízející možnosti ozařování. Někteří klienti však jsou schopni akceptovat cestu na zahraniční pracoviště a proceduru podstoupit tam.

U malých a středních tumorů, kde je možná excise s velkým okolím je počátek radioterapie doporučen v době odstranění stehů, chemoterapie může být započata před nebo spolu s radioterapií nebo až po skončení cyklu ozařování (zhruba po dvou týdnech).

Velké špatně resekovatelné nebo neresekovatelné masy je vhodné léčit současně chemoterapií a ozařováním. Obecně fibrosarkomy reagují hůře na chemoterapii a radioterapii než některé jiné typy neoplasií.

Moderní radioterapeutické přístroje využívají 2 nebo 3 dimenzionální plánování ozařování, terapie obvykle trvá 3-6 týdnů (18-30 frakcionovaných dávek po 2-3,3 Gy do celkové dávky 54-64 Gy)(6).

V chemoterapii se obvykle využívá carboplatina (200-220 mg/m2 po 4 týdnech)(6) a/nebo doxorubicin (25-30 mg/m2 po 3 týdnech, maximální celková dávka by neměla překročit 180-240 mg/m2) . Na našem pracovišti obvykle kombinujeme oba preparáty (doxorubicin 25 mg/m2, carboplatina 150 mg/m2 střídavě po 3 týdnech).

Chemoterapie je klientem velmi často spojována s utrpením, proto je vhodné vždy podrobně vysvětlit principy této léčby a zdůraznit pozitiva, která přinese takto postiženému zvířeti (prodloužení remise, u neresekovatelných novotvarů zkvalitnění života - zmírnění bolestivosti a zpomalení progrese neoplastického procesu).

Bolest u rozsáhlých procesů je vhodné tlumit, zlepší se životní pohoda zvířete a jeho komunikativnost s majitelem, k tlumení lze využít nesteroidní antiflogistika, případně opiáty.

 

Prognóza

Prognóza závisí na několika faktorech. Relativně dobrou prognózu mají malé novotvary, odebrané s velkým okolím (ve kterém nebyla histologicky prokázána neoplastická infiltrace). Nezapomeňme, že další souběžná terapie (chemoterapie, radioterapie) významně prodlužuje dobu remise. Špatnou prognózu mají rozsáhlé chirurgicky kompletně neresekovatelné procesy nebo znovu po odstranění objevivší se neoplazie, přítomnost metastáz a histologicky prokázaná nekompletní excise (přítomnost infiltrace v okraji chirurgicky odstraněné tkáně).

 

Závěr

Při managmentu případu postvakcinačního sarkomu nesmíme zapomenout na osvětu klienta. Je nutné důkladně vysvětlit důležitost vakcinace v prevenci smrtelných chorob a nebezpečných zoonóz ve vztahu ke vzniku postvakcinačního sarkomu. Majitel postiženého zvířete by neměl nabýt pocitu rozhořčení nad zbytečnou vakcinací, která způsobila závažné onemocnění jeho milovaného zvířete. Vakcinace v jeho mysli by nadále měla být spojována s pozitivní a nutnou ochranou zvířete a de facto sama sebe před zákeřnými a často smrtelnými chorobami.

 

Doporučená literatura:

1. M.J. Hendrick, M.H. Goldschmidt, F. Shofer, et al: Postvaccinal sarcomas in the cats: Epidemiology and electron probe microanalytical identification of aluminium; Cancer Res 1992

2. D.Thrall, T.Kobayashi : Feline vaccine site sarcoma

3. C.M.Weigand, W.G.Brewer: Vaccination-site sarcomas in cats; The Compendium August 1996

4. P.Devauchelle: Update on feline fibrosarcoma; 27 WSAVA Congress 2002

5. G.K.Ogilvie, A.S.Moore: Managing the veterinary cancer patient: A practise manual; VLS 1996

6. G.K.Ogilvie: Ten best kept secrets for treating cats with cancer; 27 WSAVA Congress 2002

 


Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 3x Nelíbilo se: 0x Zveřejněno: 23.02.2011 Upraveno: 23.02.2011 Přečteno: 320x

Schválili: Jarka *** 26.01.14 • Rex *** 26.01.14

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Zdraví koček
17.03.2010*****Kočičí strava457x
29.01.2011*****Důležité živiny v kočičím jídelníčku224x
20.06.2012*****Já, Kuba a Tom68x
28.01.2011*****Rakovina u koček340x
11.07.2017*****Základem zdraví je vyžití a správná strava5x
16.03.2011*****Nebojte se změnit veterináře103x
25.01.2016*****Klíč ke kočičímu trávení15x
10.03.2012*****Život je pomíjivý97x
23.02.2013*****Vaření a strava pro kočky54x
10.07.2011*****Veterina na Chodově v Hviezdoslavově ulici-Praha2x

Komentáře návštěvníků

x Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Další články tohoto autora
14.10.2012*****Toxoplasmoza pod lupou19x
01.06.2011*****Víme jak krmit svou kočku?113x
17.03.2010*****Kočičí strava457x
17.11.2009*****FIP - rešerše nového článku z Geliebte Kazte1540x

© KOCICI.NET - https://kocici.net/clanky/77-postinjekcni-sarkom-kocek